Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Aktywna tablica

Aktywna tablica

Nasza szkoła otrzymała wsparcie w ramach programu „Aktywna tablica” – edycja 2022


W 2022 roku jest realizowana kolejna edycja rządowego programu rozwijania szkolnej
infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-
komunikacyjnych „Aktywna tablica” na lata 2020-2024. Tym razem nowa edycja programu
uwzględnia w procesie wspierania szkół, również szkoły podstawowe realizujące kształcenie
uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnościami:
uczniowie niewidomi oraz uczniowie posiadający różnorodne zaburzenia rozwojowe,
utrudniające lub uniemożliwiające prawidłowy proces kształcenia. Program umożliwia
stworzenie w szkole miejsca przeznaczonego do nauki i stymulowania rozwoju uczniów z
orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego oraz korzystających z pomocy
psychologiczno-pedagogicznej. Nasza szkoła otrzymała wsparcie właśnie w tym zakresie. W
ramach udzielonego wsparcia finansowego, zgodnie z założeniami programu zakupiliśmy
min. sprzęt – 2 laptopy, 2 tablety, 2 mikrofony, pomoce dydaktyczne i narzędzia w tym
głównie programy do terapii pedagogicznej, zajęć logopedycznych, zajęć wspierających
rozwój emocjonalny.

Data dodania: 2022-10-27 16:54:40
Data edycji: 2022-10-28 08:36:57
Ilość wyświetleń: 512
Bądź z nami:
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej