Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Małopolska Tarcza Antykryzysowa - GRANT 3

Małopolska Tarcza Antykryzysowa - GRANT  3

 

Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych

Grant 3 w gminie Zielonki

 

 

Gmina Zielonki otrzymała 76 334,50 zł na realizację Grantu 3 w ramach projektu grantowego pn.: „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1. Rozwój Kształcenia Ogólnego, Poddziałanie 10.1.6. Cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w wysokości 85% współfinansowania i budżetu państwa w wysokości 15% współfinansowania.

 Szkoła Podstawowa im. Jerzego Kukuczki w Korzkwi z siedzibą w Przybysławicach, wchodząca w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przybysławicach jako realizator ww. projektu otrzymała na jego wykonanie kwotę 18 651,75 zł.

Celem programu jest zniwelowanie u uczniów skutków pandemii COVID-19 poprzez wielowymiarowe wsparcie szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne w zakresie edukacyjnym i psychologicznym wspomagającym edukację i rozwój uczniów.

W ramach otrzymanych środków od stycznia 2023 r. do czerwca 2023 r. prowadzone będą dodatkowe zajęcia edukacyjne, koła zainteresowań dodatkowe zajęcia specjalistyczne prowadzone przez pedagogów i psychologów. Zakupione zostaną również pomoce dydaktyczne, materiały niezbędne do prowadzenia zajęć.

 

 

W ramach projektu zaplanowano następujące zajęcia:

 

Działania uzupełniające u uczniów braki edukacyjne w realizacji podstawy programowej oraz działania z zakresu rozwijania kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych:

 

– zajęcia z języka angielskiego “Brytyjskie podróże” (koordynator: A. Kapel/M. Majewska):

  1. j. angielski dla klas I-III zajęcia wyrównawcze (5 osób) – p. M. Majewska
  2. j. angielski dla klas I-III zajęcia rozwijające (10 osób) – p. M. Majewska
  3. j. angielski dla klas V-VI zajęcia wyrównawcze (5 osób) – p. A. Kapel
  4. j. angielski dla klas VI-VII zajęcia rozwijające (10 osób) – p. A. Kapel

 

 

– zajęcia informatyczne /TIK “W świecie robotów “(koordynator: A. Domaradzka-Hebda):

Robotyka dla klas V-VIII (15 osób) – A. Domaradzka-Hebda we współpracy ze specjalistami – informatyk, programista

 

- zajęcia przyrodnicze “Cztery pory roku w obiektywie” – (koordynator: D. Kopeć):

warsztaty artystyczne: fotograficzno-przyrodnicze dla klas V-VII (15 osób) – D. Kopeć we współpracy ze specjalistami - fotograf

 

- zajęcia z kreatywności oraz umiejętności uczenia się “Survival” (koordynator: P. Kucharczyk):

Szkoła przetrwania dla klas VI-VIII (15 osób) - P. Kucharczyk we współpracy ze specjalistami (UP w Krakowie, Instytut Bezpieczeństwa i Informatyki)

 

Działania wspomagające psychologicznie uczniów w nadrobieniu braków edukacyjnych i rozwijaniu kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych:

 

- Arteterapia – zabawy ze sztuką (koordynator: A. Grudnik-Łata)

  1. Decoupage (10 osób) III-VII – A. Kapel
  2. Ceramika (10 osób) III-VII – J. Sala-Gajewska

 

- Arteterapia – ogród sensoryczny (koordynator: A. Grudnik-Łata)

  1. Warsztaty ogrodnicze (15 osób) IV-VI - A. Szlawska we współpracy ze specjalistami (między innymi: ZPKWM – Anna Boguś, architekt zieleni/krajobrazu),
  2. Zajęcia specjalistyczne/terapeutyczne (5 osób) I-III – A. Bełzowska

 

Realizacja projektu będzie odbywała się na terenie szkoły. Do projektu zaangażowani zostaną pracownicy szkoły oraz specjaliści w danej dziedzinie zaproszeni jako goście specjalni.

 

Regulamin wraz z kartami zgłoszenia do pobrania w załącznikach.

Data dodania: 2023-03-08 08:29:05
Data edycji: 2023-03-16 11:46:37
Ilość wyświetleń: 653
Bądź z nami:
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej