Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Logopeda

Anna Rosa

 

Zajęcia logopedyczne (w tym rewalidacyjne)

 
Godziny pracy:
 
Poniedziałki:
7:50 - 15:25 - zajęcia logopedyczne i rewalidacyjne
 
Wtorki:
7:10 - 14:30 - zajęcia logopedyczne
 
Środy: 
7:50 - 15:25 - zajęcia logopedyczne i rewalidacyjne
 
Czwartki:
8:00 - 14:30 zajęcia logopedyczne i rewalidacyjne
15:30 - 16:15 godzina dostępności Uczniowie
16:15-17:00 godzina dostępności Rodzice
 
Piątki:
8:00 - 15:30 zajęcia logopedyczne i rewalidacyjne
 

Godzina dostępności: 

15:30 - 16:15 (Uczniowie)
16:15 - 17:00 (Rodzice Konsultacje)

 

 

LOGOPEDIA

Stan mowy ma bardzo duży wpływ na naukę szkolną. Od tego, jak dziecko mówi zależą w dużej mierze jego postępy w nauce oraz pozycja społeczna w grupie klasowej, co nazywa się powodzeniem szkolnym. 

 • Wady wymowy mogą być przyczyną niepowodzeń szkolnych. 
 • Dlatego bardzo ważne jest wczesne rozpoznanie, diagnoza i terapia logopedyczną. 
 • Nie można liczyć na to, że dziecko „wyrośnie” z danej wady.

 

WSKAZÓWKI DLA RODZICÓW DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH NA ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE

 • nawiązanie kontaktu z logopedą w celu uzyskania informacji o stanie mowy dziecka i otrzymania informacji na temat pracy z dzieckiem w domu;
 • dopilnowanie, aby dziecko systematycznie uczęszczało na zajęcia logopedyczne;
 • utrwalanie z dzieckiem materiału zawartego w zeszycie logopedycznym oraz zaznaczanie tego w Karcie Ćwiczeń;
 • codzienne prowadzenie ćwiczeń z dzieckiem przed lustrem;
 • chwalenie dziecka nawet za minimalne osiągnięcia.
 
Skuteczność terapii ściśle uzależniona jest od współpracy rodziców z logopedą! I tylko wówczas, gdy współpraca ta ma rzeczywiście miejsce – terapia przynosi rezultaty.

Rodzicu, jeżeli masz wątpliwości w jaki sposób i czy dobrze pracujesz z dzieckiem w domu – skonsultuj się z logopedą.

 

ZADANIA LOGOPEDY (PZL)

 1. Profilaktyka (zapobieganie powstawaniu wad i czuwanie nad prawidłowym rozwojem mowy):

  • stymulowanie procesu nabywania kompetencji i sprawności warunkujących prawidłowy przebieg komunikacji językowej;
  • czuwanie nad rozwojem mowy i jej doskonalenie;
  • zapobieganie dysharmoniom rozwojowym;
  • stymulowanie rozwoju poznawczo-językowego;
  • prowadzenie ćwiczeń ortofonicznych, tj. ćwiczeń kształtujących prawidłową mowę i doskonalących mowę już ukształtowaną;

   • słuchowych
   • rytmicznych
   • usprawniających narządy mowy
   • artykulacyjnych
   • dykcyjnych

  • współpraca z nauczycielami
  • pedagogizacja rodziców

 2. Diagnoza (rozpoznawanie zakłóceń lub zaburzeń językowych):

  • prowadzenie przesiewowych badań wymowy;
  • diagnozowanie logopedyczne;
  • udostępnienie wyników badań zainteresowanym.

 3. Terapia

  • objęcie opieką logopedyczną wyznaczonych dzieci;
  • rozwijanie komunikacji językowej poprzez usprawnianie funkcji mowy i umiejętności wypowiadania się;
  • wyrównywanie opóźnień mowy;
  • korygowanie wad wymowy;
  • stymulowanie rozwoju poznawczo – językowego;
  • usprawnianie procesów wzrokowo – ruchowo- słuchowych;
  • wyrównywanie dysharmonii w przypadku dzieci z zaburzoną koordynacją;
  • udzielanie porad i wskazówek;
  • prowadzenie zeszytów zajęć logopedycznych z zaleceniami do utrwalenia w domu;
  • instruowanie nauczycielek grup o sposobach automatyzacji skorygowanych bądź wprowadzonych głosek z dziećmi objętymi terapią;
  • w przypadku trudności, audiologiem z poradni pedagogiczno – psychologicznej i poradni wad słuchu.

 

Celem terapii wad mowy jest usunięcie wszelkich wadliwych dźwięków i wytworzenie na ich miejsce nowych, prawidłowych.

 

Terapia logopedyczna to oddziaływanie mające na celu:

 • usuwanie zaburzeń mowy;
 • nauczanie mowy, która się nie wykształciła;
 • wyrównywanie opóźnień rozwoju mowy;
 • likwidacja pierwotnych przyczyn i skutków zaburzeń mowy. 

 

Warunkiem prawidłowego wymawiania głosek są sprawne narządy mowy. Realizacja każdej głoski wymaga określonego układu artykulacyjnego i pracy określonych mięśni.

Terapię zaburzeń wymowy można prowadzić indywidualnie lub zespołowo w zależności od rodzaju i stopnia nasilenia zaburzeń.

 

Metodyka ćwiczeń logopedycznych w nauczaniu prawidłowej artykulacji uwzględnia:​

 1. ćwiczenia usprawniające motorykę narządów mowy (języka, warg, podniebienia, żuchwy); 
 2. ćwiczenia słuchowe w różnicowaniu poprawnego i zaburzonego brzmienia; 
 3. ćwiczenia polegające na ustawieniu narządów mowy dla uzyskania prawidłowego brzmienia; 
 4. ćwiczenia wykonywane pod kontrolą wzrokową (lustro), kinestetyczną (dotyk) i słuchową; 
 5. ćwiczenia usprawniające wymowę wyćwiczonych głosek w izolacji, w sylabie, w wyrazie, w zdaniu, w mowie potocznej; 
 6. ścisłą współpracę z domem i innymi nauczycielami. 
Data dodania: 2021-08-22 17:49:26
Data edycji: 2023-09-20 11:38:20
Ilość wyświetleń: 691
Bądź z nami:
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej