Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Małopolska Tarcza Antykryzysowa - GRANT 1

Małopolska Tarcza Antykryzysowa - GRANT  1

 

Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych

Grant 1 w gminie Zielonki

 

 

Gmina Zielonki otrzymała 74 864,87 zł na realizację Grantu 1 w ramach projektu grantowego pn.: „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1. Rozwój Kształcenia Ogólnego, Poddziałanie 10.1.6. Cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w wysokości 85% współfinansowania i budżetu państwa w wysokości 15% współfinansowania.

Szkoła Podstawowa im. Jerzego Kukuczki w Korzkwi z siedzibą w Przybysławicach, wchodząca w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przybysławicach jako realizator ww. projektu otrzymała na jego wykonanie kwotę 12 499,97 zł.

Celem programu jest wsparcie realizacji zajęć dydaktycznych w szkołach podstawowych, poprzez wyposażenie tych szkół w narzędzia do nauki zdalnej w związku z zagrożeniem i skutkami pandemii COVID-19.

W ramach otrzymanych środków w 2023 r. do szkoły zostaną zakupione tablety graficzne oraz inne urządzenia i narzędzia umożliwiające lub ułatwiające naukę zdalną.

 

Data dodania: 2023-03-14 15:00:49
Data edycji: 2023-03-14 15:12:37
Ilość wyświetleń: 316
Bądź z nami:
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej