Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

KONKURS PLASTYCZNY ,,Zakładka do książki”.

KONKURS PLASTYCZNY ,,Zakładka do książki”.

Konkurs skierowany jest do uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej im. J. Kukuczki w
Korzkwi z siedzibą w Przybysławicach, którzy uczęszczają do świetlicy szkolnej.
Organizowany jest z okazji obchodzonego w maju Tygodnia Bibliotek.
Organizatorzy konkursu:
Nauczyciele świetlicy: Ewelina Kaźmierska, Martyna Hagno


Cele konkursu:
1. Pobudzanie uczniów do aktywności czytelniczej.
2. Rozwijanie zdolności artystycznych oraz poszerzenie wiedzy w zakresie różnych technik
plastycznych.
3. Pobudzanie do kreatywności.
4. Kształtowanie wrażliwości estetycznej.
5. Zachęcenie do twórczego spędzenia czasu wolnego.

Warunki uczestnictwa w konkursie:
1. Uczestnikami konkursu są uczniowie Szkoły Podstawowej im. J. Kukuczki w Korzkwi z
siedzibą w Przybysławicach uczęszczający do świetlicy szkolnej.
2. Konkurs przeprowadzony będzie w jednej grupie wiekowej: klasy I-III
3. Aby wziąć udział w konkursie należy złożyć pracę konkursową w terminie do 20 maja
2024 r.

Forma pracy konkursowej:
1. Praca płaska lub przestrzenna, wykonana dowolną techniką, z wykorzystaniem
dowolnych materiałów.
2. Praca powinna być przygotowana przez uczestnika konkursu indywidualnie.
3. Jedna osoba może zgłosić jedną pracę.
4. Na konkurs należy zgłaszać wyłącznie prace autorskie, które nie brały dotychczas
udziału w żadnym konkursie i nie były dotąd nigdzie publikowane ani prezentowane.
5. Pracę należy podpisać w sposób jednoznacznie identyfikujący autora: imię i nazwisko,
klasa.

Termin i miejsce dostarczenia prac konkursowych:
1. Pracę konkursową należy dostarczyć do Pani Eweliny Kaźmierskiej lub Pani Martyny
Hagno w terminie do 20 maja 2024 r.
2. Ogłoszenie wyników nastąpi nie później niż do 24 maja 2024 r.
3. O miejscu i terminie wręczenia nagród organizator poinformuje poprzez dziennik Librus.

Kryteria oceny pracy:
1. Samodzielność wykonania.
2. Rodzaj zastosowanych technik plastycznych i użytych materiałów.
3. Estetyka wykonania.
4. Zgodność z tematem konkursu.
5. Format odpowiedni do użycia (jako zakładka do książki).

Informacje dodatkowe:
1. Ocena prac dokonana zostanie przez komisję konkursową powołaną
przez organizatora konkursu.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania miejsc równorzędnych oraz wyróżnień.
2. Najciekawsze prace mogą być publikowane oraz wykorzystywane w szkolnych mediach
społecznościowych.
3. Wszelkie informacje dotyczące konkursu można uzyskać u Pani Eweliny Kaźmierskiej i
Pani Martyny Hagno.
4. Nagrodami w konkursie będą nagrody rzeczowe.

Organizatorzy
Ewelina Kaźmierska
Martyna Hagno

 

Data dodania: 2024-05-13 14:01:36
Data edycji: 2024-05-13 14:03:12
Ilość wyświetleń: 44
Bądź z nami:
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej